top of page

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk, en het is daarom ook goed om te weten dat ik jouw gegevens veilig verwerk en gebruik. Dit geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarvoor dit nodig is. In deze verklaring kun je ook lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Heb je nog vragen hierover, dan mag je altijd contact opnemen met mij via bynicfotografie@outlook.com

Artikel 1 : Wie ben ik?

Mijn naam is Nicol Kole en ik ben de verwerking-verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.  ByNic Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (7556 CD) Hengelo aan de dennenbosweg 107. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel sta ik ingeschreven onder het nummer 74712055. 

Artikel 2: Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan namen van familieleden bij een gezinsshoot. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 2 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s, naam en locatie van de shoot. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, foto en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot 3 jaar en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik twee jaar na afronding.

Tot slot verwerk ik jouw naam, user id en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3: Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten die jou een cadeau aan wil bieden of een collega fotograaf.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage : Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ByNic Fotografie om jouw gegevens in te zien.

  2. Wijziging : Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

  3. Bezwaar : Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

  4. Gegevensoverdracht : Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  5. Intrekking : Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar bynicfotografie@outlook.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek zal afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

ByNic Fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6: Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar bynicfotografie@outlook.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page